Dobročinná akce na podporu projektu Zasaď život

DOBROČINNÁ KAVÁRNA A TVOŘIVÉ DÍLNY V ŘEŽII SKAUTSKÉHO ODDÍLU ANDROMEDA 

DEJ SI KAFE, ZASAĎ ŽIVOT!

Na sobotu 13. května si skautský oddíl Andromeda Velký Týnec naplánoval akci, se kterou zatím neměl žádnou zkušenost. Podstatou akce bylo strávit společně oodpoledne v příjemné a pohodové atmosféře, kterou pomohl vytvořit prostor zámecké zahrady ve středu naší obce, přitom si vyrobit něco na památku, zahrát si oblíbenou hru, koupit zákusek nebo toust, dát si kafe a zasadit život. Proč zasadit život? Výtěžek této akce totiž putuje na projekt Zasaď život.

Pro organizační tým akce bylo důležité spojit oddíl s veřejností a vytvořit místo, kde se budou moct setkat různé skupiny napříč generacemi. Vedle toho jsme si kladli za cíl zapojit do průběhu akce i děti z oddílu. Ty se tak toto odpoledne staraly o vaření kávy, sevírování zákusků, pečení toustů, o přípravu domácí limonády, umývání nádobí a během toho si zkusily své komunikační a početní schopnosti a dovednosti.

Kromě zmíněného občerstvení jsme nabízeli i program pro zájemce a nadšence do vyrábění. Šlo o výrobu domácího papíru, který si následně děti i dospělí mohli odnést domů. Rámy na výrobu papíru jsme si vyrobili sami a zůstanou nám tak i na dílny na táborech, nebo na schůzky. Papír se vyráběl recyklací starých papírů a novin.

Na dalším stanovišti, které bylo stále plné, se z vlny vyráběla zvířátka či rostliny, a to pomocí techniky zvané filcování či plstění. Díky dotaci na podporu práce s neorganizovanou mládeží jsme mohli na toto stanoviště  podřídit jehlice na filcování a vlnu v různých barvách.

V dalším koutě zámecké zahrady bylo možnost zahrát si naší oblíbenou hru cubb, kterou jsme si minulý rok na táboře vyrobili. Mimo jiné se hrála vybíjená, frisbee a nemohla chybět ani hra na schovávanou.

Podařila se nám vybrat částka, která pokryje asi 260 sazenic a moc nás těší, že se výsadby, která proběhne v nedalekém Grygově, budeme moci zúčastnit.

Za skautský oddíl Andromeda Velký Týnec,

Marie Zdráhalová


 Akce
 se koná na jaře 2024 a na finální výsadbu je stále možné přispět libovolnou částkou. Děkujeme!

 

Další články