Carbon Credits

Support your business with carbon credits with Czech roots

Powered by

Why choose us

We only work with the best

Through our partnership with Southpole, we are able to provide our clients with access to only the best projects that are changing the world for the better in all corners of the globe

Local thinking on a global level

We are your partner on your journey to carbon neutrality. We understand global systems so we can apply them to you locally

We have a solution for your every need

We offer tailored solutions based on your needs, from carbon accounting to local projects. Our experience will guide you through the entire process, including long-term strategy

Our projects

In collaboration with our partners, we offer projects to offset carbon footprints across the globe.

EcoAustralia

Náš jedinečný projekt EcoAustralia poskytuje příležitost podpořit obnovu a zachování australské biologické rozmanitosti a zároveň měřitelně řešit globální změnu klimatu. Každý kredit EcoAustralia se skládá z jedné australské jednotky biodiverzity, která se rovná 1,5 m2 trvale chráněné australské vegetace akreditované vládou.

Kornburi Wastewater Treatment

Továrna General Starch v okrese Kornburi vyrábí tapiokový škrob ze sušeného manioku, který pěstují zemědělci v regionu. Stávající proces byl upraven na systém s uzavřenou smyčkou, který zachycuje emise metanu a využívá je k výrobě tepla a elektřiny pro továrnu.

Rimba Raya Biodiversity Reserve

Kromě zachování rozmanitosti ekosystémů a životního prostředí ohrožených druhů, jako je orangutan bornejský, projekt snižuje emise tím, že zabraňuje plánovanému odlesnění více než 47 000 hektarů lesů pro produkci palmového oleje.

Cookstoves photo

Efficient Cookstoves in Rwanda

Náhradní úsporná kamna povedou k výraznému snížení roční spotřeby biomasy u uživatelů. Vylepšená kamna byla navržena tak, aby vyvážila účinnost, bezpečnost, náklady, stabilitu a pevnost s důrazem na použití místně dostupných materiálů.

Our customers

Your journey to sustainability starts here

Your journey to sustainability starts here

Verified in cooperation with

Martin Šimáček
PM Carbon Credits

I will be happy to answer any questions you may have. Feel free to email me or schedule a 30 minute consultation with me directly through the link on my calendar below.