Výsadba dubů na Děvíně 2023

Za pomoci nadšených dobrovolníků a zaměstnanců firmy Chiesi se nám letos na jaře podařilo podpořit cílenou výsadbu dubu zimního v NPR Děvín. Ve dvou jarních termínech (19.3. a 24.4.) bylo vysazeno celkem 250 poloodrostků v lokalitě, kde správa CHKO Pálava ve spolupráci s Lesy ČR obnovuje pařezinový způsob hospodaření. Mladé stromky byly opatřeny ochranným pletivem tak, aby se zabránilo poškození zvěří.

Z výsadby vyrostou budoucí výstavky, které jsou důležitým nositelem biodiverzity a možným zdrojem obnovy. Při výmladkovém způsobu hospodaření totiž prosperuje především lípa, která svými růstovými schopnostmi dokáže překonat všechny vnější tlaky. Vnášení biologicky hodnotných dřevin je tak velmi důležité pro zvýšení stability lesních porostů i pro posílení biodiverzity lesního prostředí. Na duby je vázána plejáda ohrožených druhů bezobratlých i hub a tyto stromy tak mohou přispět k jejich zachování. (Dostupné níže)zde

 

Fotogalerie

Další články